Szolgáltatásaink

 

 Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás, mérsékelt áron

 

Alapszolgáltatások, melyeket a foglalkozás-egészségügyi alapellátás keretén belül biztosítunk:

 

 - munkaköri alkalmassági vizsgálatok elvégzése

 - munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése munkába lépés előtt és munkakör változtatáskor

 - időszakos orvosi vizsgálatok a különböző munkakörökben előírt időközönként

 - foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálása

 - a munkavégzés és a munkakörnyezet egészségkárosító hatásainak, kockázatainak vizsgálata

 - szaktanácsadás a kockázatértékeléshez

 - egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás

 - munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítás

 - számítógépes munkahelyek véleményezése

 - közreműködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában

 - közreműködés a foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában

 - egészségügyi dokumentáció készítése a munkavállalókról

 - az elsősegélynyújtásban és a sürgős orvosi ellátásban való közreműködés

 - jogszabályváltozások követése és a munkáltató tájékoztatása

 

A fentieken kívül biztosítunk minden olyan szolgáltatást, amelyet a hatályos rendeletek és jogszabályok a foglalkozás-egészségügy kompetencia körébe sorolnak:

 

 - mérsékelt áron végezzük a szolgáltatást "ha már kötelező ez a kiadás, legalább a lehető

    legkevesebbe kerüljön"

 - megkönnyítjük az adminisztrációt, nem terheli többletmunka a munkáltatót

 - segítjük a törvényi előírások betartását a munkáltatók és a munkavállalók számára

 - rugalmasan szervezzük a szolgáltatást (pl. a munkáltató telephelyén is vállaljuk a vizsgálatok

    lebonyolítását)

 - számos -költségként elszámolható- kiegészítő szolgáltatást választhat a munkáltató az

    alapszolgáltatáson kívül (pl. jogosítvány meghosszabbítás, védőoltások, szűrővizsgálatok)